arama

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin Sivriada’nın Yapılaşmasına “DUR” Kararı

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Ali Aydin Ali Aydin
  • Oyla
    Loading...

Sivriada’nın yapılaşmaya açan imar planlarına İstanbul 2. İdare Mahkemesi “DUR” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sivriada için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına 2017 yılında onay vermişti. Bu onayın iptali için TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Planlamacıları Odası dava açmıştı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi iptal başvurusunu haklı bularak, karara bağladı. Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin, Sivriada hakkında verdiği karara değinilerek, iptal gerekçesinde; “Dava konusu planlar, yeni fiziksel yapılaşmalarla tahrip olmamasını sağlayacak, kıyı kesimindeki deniz altı flora ve faunasını gözetecek, kitlesel insan akımlarını cezbedici fonksiyonel önerilerden kaçınacak bir planlama anlayışını gözetmesi gerekmektedir. Ancak davaya konu plan değişiklikleri bu hassasiyetlerden ve bütüncül planlama yaklaşımlarından uzak, büyük sermaye yatırımları için ayrıcalıklı imar koşulları yaratacak şekilde düzenlendiğinden kamusal nitelik ve adaların planlama bütünlüğü çerçevesinde yeniden ele alınması gerekmektedir.Planlama alanı doğal ve arkeolojik sit alanı özelliği taşımasına rağmen, 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi tutulmaksızın gerçekleştirilen planlamaya dair dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ